logga veckebotra

logga 3profiler


 

HISTORIA


veckebotra historia 01I Veckebo har hälsingefura förädlats i snart 140 år.

Utanför Korskrogen i Färila, mellan Ljusnan och Vekåsen, ligger Veckebo by i ett kuperat odlingslandskap där jordbruket har haft stor betydelse under lång tid.

Under 1800-talet blev trävaruhanteringen viktig för Veckebo. I en liten sänka, invid en bäck och en damm, anlades år 1870 Veckebo Såg.

Fem personer grundade sågen under ledning av Jon Persson. Sågen färdigbyggdes samma år som den påbörjades, och firmans namn blev Jon Persson & CO. Man behöll det namnet fram till mitten av 1900-talet.

Kraften från bäcken
Anläggningen från 1870 består av ramsåg och hyvleri, damm och timmerränna, två virkesmagasin, stabbläggningsplats/brädgård, vedgård och spruthus. Till en början togs kraften från ett vattenhjul i bäcken, något som fungerade ända fram till 1920-talet, då en lokomobil tog över kraftförsörjningen i tre år, för att sedan bli ersatt av en effektivare vattenturbin.

Vattenturbinen tjänade fram till år 1950 då man istället började använda elkraft för att driva sågen. När det var som mest aktivitet vid Veckebosågen, var ett tjugotal män anställda vid sågen. Det var under perioden på 1960-talet, då folkhemmet skulle byggas.

Vid den tiden exporterade man även produkter till Tyskland, Danmark och vårt grannland Norge. Idag är det hemmamarknaden som dominerar.

Femte generationen
Fram till år 2014 drevs sågen av Mikael Helmersson (femte generationen) och kunskapen om historien är en viktig förutsättning för den framtida verksamheten. Affärsidén är att sälja ramsågat virke i dimensioner och kvaliteter som är svåra att finna på vanliga brädgårdar. I hyvleriet fortgår arbetet med att hyvla paneler, lister och foder med profiler från 1880-talet och framåt.

En lika spännande uppgift nu som det var för snart 140 år sedan.
Veckebo Såg & Hyvleri ägs sedan den 1:a november 2013 av Valbo Trä. Mikael Helmersson, fd ägare, är numera anställd av Valbo Trä och ansvarig för Veckebo Såg & Hyvleri.

Nutid
När Valbo Trä köpte upp varunamnet Veckebo Såg & Hyvleri samt anställde Mikael Helmersson, var det många som trodde att en epok skulle gå i graven. Detta fick inte ske!

Såsom trogna kunder, och med uppbackning av lokala snickare, bestämde sig Jens Wickström och Ann Wessman för att starta Veckebo Trä och flytta in i Veckebosågens lokaler för att fortsätta försäljningen av Veckebo Såg & Hyvleris produkter samt övriga trävaror som såväl proffssnickaren som hemmasnickaren kan behöva.

Fr o m den 1 juni 2019 drivs Veckebo Trä som familjeföretag med Roger Persson, Martin Larsson och Teodor Persson som delägare.